Den svenska MMA-pionjären August Wallén är ordförande för SMMAF. Vi intervjuade honom om sin roll i förbundet, kontroverserna kring Internationella MMA-förbundet och kärleken till sporten.

Var med och drev legaliseringen av MMA i Sverige

August Wallén är en av de mest inflytelserika personerna inom svensk MMA. Utöver sin roll som ordförande i svenska MMA-förbundet (SMMAF) var han med och jobbade för legaliseringen av sporten. Tillsammans med George Sallfeldt och Michael Sjölin påbörjade de en lång process för att lyfta förbudet i Sverige.

George Sallfeldt, Michael Sjölin och jag (tillsammans med ett stort team av engagerade frivilliga) var drivande i att stoppa ett hotande förbud mot all fullkontaktskampsport. Vi lyckades att vrida det från ett förbud till ett tillståndskrav.

Anledningen till deras engagemang var de ”orimliga” grunder förbudet baserats på.

Engagemanget då berodde på an stark övertygelse om att ett förbud hade varit såväl orimligt och orättvist som odemokratiskt. Någon var tvungen att göra något så vi gjorde det.

Wallén berättade om det som lockade honom till MMA. En saknad av begränsningar, något samtida kampsporter ofta hade regler mot. Han fascinerades av möjligheten att fortsätta matchen oavsett om man hamnar på marken eller fastnar i clinch.

Det som lockade mig med MMA:n var friheten alltså frånvaron av begränsningar. Fighten bröts inte när det blev clinch och slutade inte när den hamnade på marken. MMA är så obegränsad kamp som det är möjligt med godtagbar säkerhet och bibehållen sportslighet.

Wallén och SMMAF

Det svenska MMA-förbundet är landets huvudsakliga aktör inom MMA. De anordnar och sanktionerar galor, både amatör och proffs, utbildar funktionärer med mera. Wallén är ordförande och berättade om sina uppgifter i rollen.

Jag är ordförande för SMMAF, vilket innebär att jag leder arbetet i styrelsen. När årsmötet inte är samlat så är styrelsen den beslutande instansen för förbundet. SMMAF:s syfte är torrt uttryckt att administrera MMA i Sverige.
Det handlar om allt från att godkänna nya föreningar och utbilda instruktörer/funktionärer till att arrangera MMA-ligan (amatör) och sanktionera proffsgalor. Vi jobbar också för att ge vårt landslag så bra förutsättningar det går.
Utifrån frågan hur svensk MMA hade sett ut i en utopisk värld, svarar Wallén att han bland annat vill se ett större tryck hos fansen samt en mer brett utspridd ungdomsverksamhet.
Mycket handlar om pengar, att kunna finansiera landslaget (inklusive arvoderade funktionärer) fullt ut är ett mål. Att få igång en stor och välmående ungdomsverksamhet är ett annat, det hade gynnat såväl våra anslutna föreningar som landslaget.
Vi har en bra utveckling på proffsgalor i Sverige med flera framgångsrika aktörer, men ännu fler galor och ännu mer publik hade varit fantastiskt. Många går regelbundet på fotboll och det finns en stor lokal fanbase, dit behöver vi komma med MMA:n också.

Kris i IMMAF – berättar om kontroversen

Nyligen publicerade August ett öppet brev ämnat till det internationella MMA-förbundet. I brevet berättade han om oroväckande information om att hela budgeten för 2023 redan förbrukats under vintern det föregående året. Wallen fick uppgiften att tillsammans med tidigare nämnda George Sallfeldt göra en undersökning för att se vad som lett till den ekonomiska krisen.

Wallén var med och grundade förbundet i syfte att främja en aktiv MMA-scen världen över. Han menar att ett internt missnöje funnits ett tag, men att det växt till den nu nämnda krisen. Ekonomin körd i botten, funktionärer har slutat.

Det är min övertygelse att förbundsverksamhet skall vara demokratisk och transparent. IMMAF har tyvärr glidit ganska långt ifrån de ideal vi hade när vi grundade förbundet. Tävlande och funktionärer har fått sämre förutsättningar och det har pyrt ett missnöje rätt länge som bara har ökat med tiden. Ekonomin är körd i botten, många funktionärer har slutat och sedan har vi haft ett par safeguarding issues.

”Safeguarding” är ett begrepp som omfattar områden som individers hälsa och mänskliga rättigheter. Detta menar Wallén, utan att specificera, att förbundet också haft problem med.

När Sallfeldt försökte gå igenom bokföringen nekades han tillgång och kunde därav inte fullfölja undersökningen förbundet själv bett honom att göra.

George Sallfeldt nekades att ta del bokföringen vilket visade på ytterligare problem. Nu verkar det som att Bahrain och Brave har gått in och sponsrat och styr verksamheten. Vi får se hur det utvecklas.

SMMAF’s bojkott

Det kom tidigare i år ut att SMMAF kommer att bojkotta tillställningar annordnade av IMMAF tills det att konkreta lösningar kan presenteras. Samtidigt undrade många huruvida svenska fighters kommer få de möjligheter nödvändiga för att utvecklas. Wallén berättar att man jobbar på ett nordiskt mästerskap för att ersätta de tävlingar man kommer missa i samband med bojkotten.

SMMAF har liksom många andra länder valt att inte skicka deltagare på youth-VM i Abu Dhabi. Vi hoppas att EM i september kommer att genomföras på ett sätt som gör att vi kan deltaga men det vet vi inte ännu. Ett Nordiskt Mästerskap kommer att arrangeras och vi jobbar målmedvetet på att se till att landslaget kan tävla aktivt.
I längden är en internationell amatörscen en absolut förutsättning för att ge idrotten och utövarna bästa möjlig utveckling.
Men trots alla motgångar, kriser och kontroverser berättar han att kärleken till sporten ännu finns kvar.
Jag älskar fortfarande MMA som idrott. Engagemanget i förbundet handlar om att ge våra föreningar och våra utövare bästa möjliga förutsättningar.

The post August Wallén ger en inblick i svensk MMA – berättar om IMMAF-krisen appeared first on MMA & UFC NYHETER – SVERIGE.

Dela