Vi gästas av Västerås Fight Clubs Awat Kohzadi tillsammans med bröderna Omid & Robin Kohzadi. Vi får ta del av brödernas karriär samt planer inför 2021 ” Vi ska ta över”. Även om deras bittra rivaler Devin Radianu från Halmstad Kampsports. Nu är det hot och hårda ord som växlas mellan dem och det ser ut att vara en fejd som endast går att lösa i buren. Awat Kohzadi passar även på att kalla en annan fighter inför FCR i mars. In och lyssna men glöm inte popcorn!

Dela