Tävlingen beräknas ha runt 500 tävlande från 30 länder på både junior- och seniornivå. Till detta kommer coacher och övriga lagmedlemmar, samt utländska besökare, sammanlagt cirka 900 personer totalt. Utöver detta räknar vi med en stor svensk publik.

Platsen är Victoriahallen på Stockholmsmässan, som rymmer en publik om 1500 personer dagligen. Tävlingen kommer att marknadsföras mot en bred publik av både vuxna och barn, och vår förhoppning är att det ska bli en spännande och positiv idrottslig upplevelse för alla.

Vinn biljetter till Wushu EM
Vi delar ut tio biljetter till 19th European Wushu Championships 2024 och du kan vinna två av dessa till dig och en kompis. Allt du behöver göra är att svara på är: Vad betyder Wushu? Skicka in ditt svar till tavling@fightermag.se senast den 29e maj.

Mästerskapet
I wushu, som är en kampsport, tävlar man huvudsakligen i två grenar. Den ena är taolu, där man utför olika typer av former bestående av kamprörelser i sekvenser, med och utan vapen, som svärd, spjut, med flera. Taolu är en uppvisningsgren och bedömningssport, där domare sätter poäng efter hur väl genomförda rutinerna är.
Den andra grenen är sanda, som är en kampgren i fullkontakt där man tävlar mot en motståndare på en 80 cm hög plattform för att ta poäng genom slag, spark och kast. Tävlingen är i cupform, där vinnaren går vidare till nästa omgång.

Program
Torsdag 2 maj kl 19-20: Öppningsceremoni med uppvisningar
Fredag 3 maj kl 9-18: Tävling
Lördag 4 maj kl 9-18: Tävling
Söndag 5 maj kl 9-17: Tävling – finaler.
Avslutningsceremoni: kl 17.30-18

Organisation
I Sverige är sporten organiserad i Svenska Kung fu & Wushuförbundet, som är medlem i Svenska Budo & Kampsportsförbundet och därigenom Riksidrottsförbundet. Regelverken är godkända av Svenska Kampsportsdelegationen.

Det kontinentala WKFE – Wushu Kungfu Federation of Europe är arrangör och uppdragsgivare för tävlingen.
IWUF – International Wushu Federation är det internationella huvudförbundet.

Miljöarbete
Evenemanget genomförs i samarbete med Stockholmsmässan som är ISO-certifierad för hållbarhet vid evenemang, och har en utpräglad hållbarhetsstrategi. Från Stockholmsmässans hemsida:

Social hållbarhet – Människan och samhället i fokus
Miljömässig hållbarhet – Cirkulärt tänk för oss framåt
Affärsmässig hållbarhet – Innovation, stabilitet och etik

Tillgänglighetsanpassning
Stockholmsmässan är tillgänglighetsanpassad och gör det enkelt att delta som både publik och gäst. Inga trappor eller andra hinder finns för att röra sig och förflytta sig i och utanför arenan. Funktionärer kan vara behjälpliga vid behov.

Jämställdhet
Svenska Kung fu & Wushuförbundet har en utpräglad jämställdhetspolicy i sina stadgar och arbetar enligt RF:s rekommendationer. Vi uppmuntrar generellt tävlande från alla sociala grupper att delta i vår verksamhet, och vår idrott har utövare med olika bakgrund.

Under evenemanget ska det vara ett arbetsklimat som uppmanar till allas rätt att få vara sig själva, och ett öppet sinne ska råda. Ingen ska utsättas för diskriminering, trakasserier eller mobbning. Inte heller ska någon negativ särbehandling ske utifrån följande grunder; kön, könsöverskridande identitet och uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariationer, sexuell läggning eller ålder.

Arrangör
Svensk arrangör är Svenska Kung fu & Wushuförbundet. Ansvarig projektledare är Peder Finnsiö, som har långvarig erfarenhet av arrangemang och tävlingar. Bland annat som ansvarig projektledare för Kampsportsfestivalen som varje år samlar tusentals besökare och många olika kampsporter på Stockholmsmässan, samt som flerårig arrangör av Svenska Mästerskapen i Wushu och andra festivaler och arrangemang.

Kontakt
Peder Finnsiö
Ordförande Svenska Kung fu & Wushuförbundet
tel: 070 670 5181
epost: peder@swedenwushu.se
Evenemangsinformation: 19thewc.org
info@19thewc.org

Inlägget Vinn biljetter till 19th European Wushu Championships – officiella europeiska mästerskapen i wushu dök först upp på Fighter Magazine.

Dela