LättviktenharennymästareniCharlesOliveira efteratthan TKOatMichaelChandler.

TonyFergusonficksesig besegradentredjegångdåBenielDariushdomineradehonomitreronder.

Idethär avsnittetpratarviomLättviktenochdessnyemästare.Vadhändermedrestenavdivisionen?

Vemstårpåturförnästa chans.HurföllBurgosochvadhändernumedhonomochBarboza.

Stötta oss på patreon https://www.patreon.com/mmapodden

Har du ett företag och vill höras i mmapodden? Maila oss påmmapodden@gmail.com

Dela